Onze HOOFDzaak
image/svg+xml

Merel’s HOOFDzaak: fietsen voor de G-Moji app

Op 4 en 5 juni fietst onderzoeker Merel Leijse samen met een team van psychologen en psychiaters van Maastricht naar Amsterdam. De fietsers willen met deze actie 30.000 euro ophalen voor onderzoek naar de bruikbaarheid van de G-Moji app in de jeugd-ggz. 

Nieuws

De G-Moji app is een innovatieve tool die jongeren helpt hun eigen emoties te herkennen waardoor ze hun negatieve gedrag tijdig bij kunnen sturen. “We doen dit onderzoek naar de G-Moji-app om zo de behandeling te verbeteren voor jongeren die vaak in aanraking komen met politie en justitie”, aldus onderzoeker Merel. Steun het onderzoek van Merel Leijse met een donatie. Maak merelsHOOFDzaak ook jouwHOOFDzaak via www.onzehoofdzaak.nu/donatie

G-Moji maakt emoties zichtbaar

Met de G-Moji app kunnen jongeren die in behandeling zijn in de jeugd-ggz op een eenvoudige manier leren hun emoties te herkennen. Dit kan tijdens de therapiesessies met hun behandelaar, maar ook in hun dagelijks leven, door de app te gebruiken. 
Voordat behandelaren de G-Moji app kunnen inzetten in therapie, is uitgebreider onderzoek nodig om de effectiviteit van de app aan te tonen. Daar is geld voor nodig. Onze HOOFDzaak organiseert campagnes en acties om geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek met als doel behandelmethoden in de  jeugd-ggz te verbeteren. Merel’s HOOFDzaak richt zich op het onderzoek naar de G-Moji app. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Arne Popma, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en verbonden aan onzeTOPGGz afdeling Complexe gedragsstoornissen en Forensische jeugdpsychiatrie. Naast Merel Leijse zijn ook Tijs Jambroes (vanuit Levvel) en Levi van Dam (vanuit Garage2020) als onderzoekers bij dit project betrokken.

Samenwerking

Het onderzoek is een samenwerking van Levvel, Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie & Psychosociale Zorg (VKC-Psyche), onderdeel van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC en Garage 2020.  
 

Merel's HOOFDzaak